An Phuoc IP, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province, VietNam.
+84 251 352 8199
ad.uenotekkovietnam@gmail.com

#11 COVID-19: TP.HCM và các tỉnh phía Nam diễn biến phức tạp, số ca mắc liên tục tăng #COVID-19: Ho Chi Minh City and southern provinces have complicated developments, the number of cases has continuously increased

CHUYÊN GIA CÔNG CẮT LASER, CHẤN THÉP TẤM

#11 COVID-19: TP.HCM và các tỉnh phía Nam diễn biến phức tạp, số ca mắc liên tục tăng #COVID-19: Ho Chi Minh City and southern provinces have complicated developments, the number of cases has continuously increased

TTO – Sáng 15-7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với 27 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, từ Phú Yên đến Cà Mau, về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

TTO – On the morning of July 15, Prime Minister Pham Minh Chinh chaired an online conference of the Government’s Standing Committee with 27 southern provinces and cities, from Phu Yen to Ca Mau, on disease prevention and control. COVID-19

COVID-19: TP.HCM và các tỉnh phía Nam diễn biến phức tạp, số ca mắc liên tục tăng - Ảnh 1.

Cùng dự hội nghị tại đầu cầu trụ sở Chính phủ có các Phó thủ tướng: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành và lãnh đạo các bộ, cơ quan. Lãnh đạo các tỉnh, thành phố dự hội nghị tại các điểm cầu địa phương.

Attending the conference at the bridgehead of the Government headquarters were Deputy Prime Ministers: Pham Binh Minh, Vu Duc Dam, Le Van Thanh and leaders of ministries and agencies. Leaders of provinces and cities attended the conference at local bridge points.

“Tinh thần là chăm lo, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân là trên hết, trước hết, các tỉnh đang có dịch phải ưu tiên số 1 cho việc kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh; những nơi an toàn, điều kiện cho phép thì phải tổ chức sản xuất thật tốt để thực hiện mục tiêu kép”, Thủ tướng nêu rõ.

“The spirit is to take care of and protect people’s health and lives first, first of all, provinces with epidemics must give priority to controlling, preventing and repelling epidemics; safe places are safe. If conditions permit, production must be well organized to realize dual goals,” the Prime Minister stated.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết đợt dịch COVID-19 thứ 4 đã ghi nhận 34.582 ca, trong đó có 33.909 ca trong nước (98%), 7.547 người đã khỏi bệnh (22%), 100 ca tử vong. Có 11 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới, 7 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát.

Minister of Health Nguyen Thanh Long said that the fourth wave of COVID-19 epidemic has recorded 34,582 cases, of which 33,909 cases are domestic (98%), 7,547 people have recovered (22%), 100 deaths. There are 11 provinces that have not recorded new cases for 14 days, 7 provinces have no secondary infections.

Trong tuần, cả nước ghi nhận thêm 8.187 ca mắc mới tại 34 tỉnh, thành phố. Các tỉnh thành có số mắc tăng cao so với tuần trước: TP.HCM (tăng 6.338 ca), Bình Dương (458), Tiền Giang (280), Đồng Nai (222), Đồng Tháp (161), Long An (129), Khánh Hòa (117), Vĩnh Long (114).

During the week, the whole country recorded 8,187 new cases in 34 provinces and cities. Provinces with higher number of cases compared to last week: Ho Chi Minh City (up 6,338 cases), Binh Duong (458), Tien Giang (280), Dong Nai (222), Dong Thap (161), Long An (129). ), Khanh Hoa (117), Vinh Long (114).

COVID-19: TP.HCM và các tỉnh phía Nam diễn biến phức tạp, số ca mắc liên tục tăng - Ảnh 2.

Nhận định tình hình, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết TP.HCM và một số tỉnh miền Nam đang có diễn biến phức tạp với số ca mắc liên tục gia tăng. Do dịch bệnh đã lây lan rộng trên địa bàn, nhiều ổ dịch xảy ra tại các khu chợ đầu mối, khu công nghiệp, khu dân cư đông người nên trong vài ngày tới, tại TP.HCM sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới ở mức cao, trước khi ổn định và từng bước kiểm soát tình hình khi hết thời gian thực hiện chỉ thị 16.

Commenting on the situation, Minister Nguyen Thanh Long said that Ho Chi Minh City and some southern provinces are having complicated developments with the number of cases continuously increasing. Because the disease has spread widely in the area, many outbreaks have occurred in wholesale markets, industrial parks, and densely populated residential areas, so in the next few days, Ho Chi Minh City will continue to record the number of cases. at a new high level, before stabilizing and gradually controlling the situation when the time to implement directive 16 expires.

Các tỉnh, thành phố khác tiếp giáp với TP.HCM và các địa phương thuộc khu vực phía Nam (Bình Dương, Long An, Đồng Nai…) cũng tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc mới.

Other provinces and cities adjacent to Ho Chi Minh City and localities in the South (Binh Duong, Long An, Dong Nai…) also continue to record many new cases.

Các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung, miền Bắc (từ tỉnh Phú Yên trở ra) có số ca mắc mới trong tuần hầu hết giảm so với tuần trước đó. Tuy nhiên nguy cơ dịch bệnh bùng phát là hiện hữu do người trở về địa phương có lịch sử đi lại, trở về từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, cần thực hiện nghiêm các biện pháp giám sát, theo dõi và khai báo y tế.

The provinces and cities in the Central and Northern regions (from Phu Yen province onwards) saw the number of new cases in the week mostly decrease compared to the previous week. However, the risk of disease outbreak is present because returning people with travel history, returning from provinces and cities in the South, need to strictly implement measures to monitor, monitor and declare information. medical journal.

COVID-19: TP.HCM và các tỉnh phía Nam diễn biến phức tạp, số ca mắc liên tục tăng - Ảnh 3.

Bộ Y tế đã điều động lực lượng cán bộ y tế, tình nguyện viên (khoảng 10.000 người), với 24 đoàn hỗ trợ các quận huyện tại TP.HCM để khẩn trương triển khai các biện pháp chống dịch.

The Ministry of Health has mobilized a force of health workers and volunteers (about 10,000 people), with 24 delegations to support districts in Ho Chi Minh City to urgently implement anti-epidemic measures.

Nhằm giảm tình trạng quá tải cho các cơ sở y tế đang điều trị người bệnh COVID-19 tại một số địa phương có số lượng người bệnh và nhu cầu điều trị tăng cao (TP.HCM, Bình Dương…), Bộ Y tế ban hành hướng dẫn mới về quản lý điều trị ca bệnh (F0), trong đó rút ngắn thời gian điều trị tại cơ sở y tế đối với người bệnh không có triệu chứng, ca bệnh phát hiện tại cộng đồng không có triệu chứng lâm sàng, người bệnh đã đủ tiêu chuẩn xuất viện; khi đảm bảo các chỉ số về lây nhiễm và đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, theo dõi tại nơi lưu trú. Hiện đang điều trị 26.935 người bệnh.

In order to reduce the overload for medical facilities that are treating COVID-19 patients in some localities with a high number of patients and demand for treatment (HCMC, Binh Duong…), the Ministry of Health Health issues new guidance on case management (F0), which shortens the treatment time at health facilities for asymptomatic patients, asymptomatic cases detected in the community. clinical symptoms, the patient has met the discharge criteria; when ensuring indicators of infection and ensuring strict implementation of isolation and monitoring measures at the accommodation. Currently treating 26,935 patients.

Các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo lưu thông hàng hóa cho các tỉnh khu vực phía Nam. Triển khai các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội tại những tỉnh đang có dịch.

Ministries, agencies and localities continue to implement solutions to ensure goods circulation for southern provinces. Implement measures to ensure social security in epidemic-affected provinces.

***Nội dung bài viết được tham khảo từ trang của :https://tuoitre.vn/covid-19-tp-hcm-va-cac-tinh-phia-nam

The content of the article is referenced from the page of :https://tuoitre.vn/covid-19-tp-hcm-va-cac-tinh-phia-nam

Share this post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *