#9Mở rộng đối tượng tiêm chủng vaccine COVID-19#Expanding the target audience for vaccination against COVID-19 vaccine

Cán bộ y tế tiêm vaccine COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ cao. Ảnh: Hải Nguyễn Health workers administering COVID-19 vaccine to high-risk subjects. Photo: Hai Nguyen Chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử sẽ diễn ra từ tháng 7.2021- tháng 4.2022. Trong kế hoạch triển khai, Bộ Y tế đưa ra…
Read more

Share this post: