An Phuoc IP, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province, VietNam.
+84 251 352 8199
ad.uenotekkovietnam@gmail.com

#7 Kinh tế thế giới 2021: Thoát khỏi “bóng đen” Covid-19 và sẽ phục hồi? World economy 2021: get rid of the ” black shadow” for covid-19 and will recover

CHUYÊN GIA CÔNG CẮT LASER, CHẤN THÉP TẤM

#7 Kinh tế thế giới 2021: Thoát khỏi “bóng đen” Covid-19 và sẽ phục hồi? World economy 2021: get rid of the ” black shadow” for covid-19 and will recover

Quá trình phục hồi có thể kéo dài, không đồng đều và không chắc chắn nhưng nền kinh tế thế giới sẽ dần thoát khỏi bóng mây u ám Covid-19

The recovery process may be long, uneven and uncertain, but the world economy will gradually come out fo the dark cloud of covid-19

•Theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), trong năm 2021 tăng trưởng toàn cầu sẽ đạt khoảng 5,4%, thấp hơn nhiều so với con số 6,5% mà tổ chức này đưa ra vào thời điểm trước khi đại dịch bùng phát vào tháng 1/2020.

According to the assessment of the International Monetary Fund (IMF), in 2021, global growth will reach about 5.4%, much lower than the 6.5% figure given by this organization at the time before. The pandemic broke out in January 2020.

•Mặc dù kinh tế toàn cầu đã thoát đáy kể từ thời điểm “đóng bang” hồi tháng 4 năm ngoái do các lệnh hạn chế đi lại và giãn cách xã hội, nhưng Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp khiến nhiều nước vẫn thận trọng mở cửa biên giới và hạn chế…

  Although the global economy has bottomed out since the time of “lockdown” in April last year due to travel restrictions and social distancing orders, Covid-19 is still evolving complicatedly, making many countries still cautious. important to open borders and limit…

•Trong năm 2021, nhiều khả năng tốc độ phục hồi việc làm của Mỹ – cường quốc số 1 thế giới có thể tăng cao sau cú sốc ban đầu của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, do Chương trình bảo vệ tiền lương đã hết hạn vào cuối tháng 7/2020, sự phục hồi có xu hướng sẽ giảm tốc do có ít hỗ trợ hơn, đặc biệt là do ảnh hưởng của hậu bầu cử Tổng thống. Do vậy, GDP của Mỹ sau khi giảm 6% vào năm 2020 có thể đạt mức phục hồi 3,7% vào năm 2021. Nếu cuộc khủng hoảng y tế tiếp tục kéo dài trong những tháng tới, GDP dự kiến sẽ chỉ đạt 1% vào năm 2021.

In 2021, it is likely that the job recovery rate of the US – the world’s No. 1 power could accelerate after the initial shock of the Covid-19 pandemic. However, as the Paycheck Protection Program expired at the end of July 2020, the recovery is likely to decelerate as there is less support available, especially given the post-Presidential election effects. Therefore, the US GDP after shrinking by 6% in 2020 could reach a recovery of 3.7% in 2021. If the health crisis continues in the coming months, GDP is expected to reach only 1 % in 202                       

Mỹ có thể sẽ thành đầu tàu dẫn tắt tăng trưởng toàn cầu năm 2021

•Kinh tế của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) dự kiến sẽ phục hồi với mức tăng 5,8% vào năm 2021, sau khi ghi nhận mức giảm 7,1% trong năm 2020. Trong số các thành viên của Eurozone, Đức dự kiến sẽ phục hồi nhanh hơn nhờ các biện pháp kích thích tài chính mạnh mẽ và thu nhập phục hồi trở lại mức trước đại dịch vào quý 1/2023.

  The eurozone economy is expected to recover with a 5.8% growth in 2021, after recording a 7.1% contraction in 2020. Among Eurozone members , Germany is expected to recover more quickly thanks to strong fiscal stimulus measures and earnings to recover to pre-pandemic levels in the first quarter of 2023.

•Tại khu vực châu Á, giới chuyên gia nhận định tăng trưởng trong khu vực dự kiến sẽ dần phục hồi sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Mặc dù đang trong tình trạng thu hẹp, khu vực này vẫn duy trì hiệu suất tương đối so với phần còn lại của thế giới. Xét về tổng thể, khu vực châu Á vẫn có những nền tảng cơ bản tương đối vững chắc nhờ khả năng phục hồi của mỗi quốc gia.

In Asia, experts say that growth in the region is expected to gradually recover after being hit hard by the Covid-19 pandemic. Although in a state of contraction, the region has maintained relative performance relative to the rest of the world. Overall, the Asia region still has relatively solid fundamentals thanks to the resilience of each country.

•Phục hồi đối với Trung Quốc – nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vẫn sẽ được duy trì trong bối cảnh nước này kiểm soát tốt dịch bệnh và thực hiện các biện pháp kích thích tương đối hiệu quả. Nhằm ngăn chặn tình trạng mất cân đối cơ cấu ngày càng trầm trọng, hiện chính sách kinh tế của Trung Quốc đang hướng tới sự bền vững của tăng trưởng thay vì chỉ tập trung theo đuổi các biện pháp kích thích. Do chính sách kích thích kinh tế chú trọng nhiều hơn đến tính bền vững của tăng trưởng, tăng trưởng sẽ không cao như mong đợi, dự kiến vào khoảng 8% trong năm 2021.

  Recovery for China – the world’s second largest economy will still be maintained in the context that the country has well controlled the epidemic and implemented relatively effective stimulus measures. In order to prevent the structural imbalance from getting worse, China’s economic policy is now geared towards the sustainability of growth instead of focusing solely on the pursuit of stimulus measures. Due to the economic stimulus policy focusing more on the sustainability of growth, growth will not be as high as expected, expected to be around 8% in 2021.

•Toàn cầu hóa kinh tế là xu thế cơ bản khó có thể đảo ngược trong phát triển kinh tế thế giới, song hình thức biểu hiện của nó sẽ có sự thay đổi. Trong mấy năm qua, do kinh tế toàn cầu phát triển mất cân bằng, sự bất bình đẳng giữa các nước gia tăng, chủ nghĩa bảo hộ trỗi dậy. Đại dịch Covid-19 có khả năng sẽ làm trầm trọng hơn sự lan truyền của làn sóng chống lại toàn cầu hóa.

Economic globalization is a fundamental trend that is difficult to reverse in world economic development, but its manifestation form will change. In the past few years, due to the imbalanced development of the global economy, inequality between countries has increased, and protectionism has risen. The Covid-19 pandemic is likely to exacerbate the spread of the anti-globalisation wave.

•Các nước lần lượt áp dụng những biện pháp kiểm soát dịch bệnh như cách ly, giám sát hải quan…, vì vậy sự lưu chuyển con người và các yếu tố sản xuất chắc chắn sẽ khó khăn, điều này sẽ khiến toàn cầu hóa và mở cửa phát triển bị cản trở trong ngắn hạn./.

  Countries in turn apply disease control measures such as isolation, customs supervision, etc., so the movement of people and factors of production will inevitably be difficult, which will make globalization and development is hindered in the short term.

 

 

 

 

 

Share this post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *