An Phuoc IP, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province, VietNam.
+84 251 352 8199
ad.uenotekkovietnam@gmail.com

#8 Giá thép tăng cao do đâu? #Why did the price go up?

CHUYÊN GIA CÔNG CẮT LASER, CHẤN THÉP TẤM

#8 Giá thép tăng cao do đâu? #Why did the price go up?

Xu hướng diễn biến giá cả nguyên liệu và thép thành phẩm trên thế giới trong năm 2021 sẽ có nhiều biến động, có thể sẽ thiết lập một mặt bằng giá mới như thời kỳ hậu khủng hoàng tài chính 2008

The trend of prices of raw materials and finished steel products in the world in 2021 will be volatile, possibly setting a new price level like the period after the 2008 financial crisis.

Báo giá thép tấm

Giá thép tăng nhanh thời gian gần đây, khiến cho nhiều chủ đại lý và các chủ thầu xây dựng gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Nhiều ý kiến đặt nghi vấn có sự bắt tay giữa các công ty thép hay có hiện tượng đầu cơ nâng giá mặt hàng này. Tuy nhiên, theo các bộ ngành và doanh nghiệp, đây là động thái hết sức bình thường của thị trường.

Steel prices have increased rapidly recently, making it difficult for many agent owners and construction contractors to do business. Many opinions question whether there is a handshake between steel companies or the phenomenon of speculation to raise the price of this item. However, according to ministries and businesses, this is a very normal move of the market.

Đây là mức tăng mạnh và các nhà máy liên tục chào giá mới tới các đại lý. So với thời điểm này năm 2019 và 2020, giá chỉ khoảng từ 12.000 – 13.000 đồng/kg thì giá thép hiện đã tăng khoảng 50%.

This is a strong increase and factories continuously offer new prices to dealers. Compared to this time in 2019 and 2020, the price is only about 12,000 – 13,000 VND/kg, the steel price has now increased by about 50%.

Năm 2021, dự kiến kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi và tăng trưởng khoảng trên 6%, dự kiến nhu cầu sản phẩm sắt thép cũng sẽ tăng mạnh. Ngành bất động sản và xây dựng hạ tầng sẽ hồi phục khi Chính phủ triển khai các dự án đầu tư công lớn như Sân bay Long Thành, đường cao tốc Bắc – Nam và các đường dây truyền tải điện 500KV sau khi Quy hoạch điện VIII được thông qua.

In 2021, it is expected that Vietnam’s economy will recover and grow by over 6%, it is expected that the demand for iron and steel products will also increase sharply. The real estate and infrastructure construction industry will recover when the Government implements major public investment projects such as Long Thanh Airport, North-South Expressway and 500KV power transmission lines after Power Planning VIII. accepted.

Với tình hình này, Bộ Công Thương cho biết, thị trường thép có thể sẽ thiết lập một mặt bằng giá mới nhưng sau này sẽ được điều chỉnh theo “quan hệ cung-cầu”. Do đó, việc nêu vấn đề có sự bắt tay của các công ty thép, nhằm tăng giá thép lên cao theo Bộ Công Thương là “không có cơ sở”.

With this situation, the Ministry of Industry and Trade said, the steel market may establish a new price level but will later be adjusted according to the “supply-demand relationship”. Therefore, raising the issue with the hands of steel companies to increase steel prices according to the Ministry of Industry and Trade is “unfounded”.

Vị đại diện Tập đoàn Hòa Phát cũng nói rõ, thời gian qua nhu cầu tiêu thụ sắt thép của các quốc gia trên thế giới đều tăng mạnh, giá thép tăng lên mức cao. Trong khi nguồn cung khan hiếm từ Trung Quốc và Ấn Độ, đặc biệt bị ảnh hưởng bởi chính sách kiểm soát sản lượng của Chính phủ Trung Quốc tại khu vực Đường Sơn. Đến nay, giá thép chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Những yếu tố này đã tác động mạnh đến thị trường trong nước.

The representative of Hoa Phat Group also said that, in recent times, the demand for iron and steel in countries around the world has increased sharply, steel prices have increased to a high level. While the supply is scarce from China and India, it is especially affected by the output control policy of the Chinese Government in the Tangshan area. Up to now, steel prices have not shown any signs of cooling down. These factors have had a strong impact on the domestic market.

Bên cạnh đó, nhu cầu xây dựng bất động sản khởi sắc trở lại vì vậy, các đại lý tăng cường nhập hàng dự trữ cho kế hoạch kinh doanh năm 2021. Các công trình xây dựng cũng gấp rút triển khai, tăng cường nhập hàng đề phòng giá tăng tiếp có thể ảnh hưởng đến chi phí xây dựng công trình. Những yếu tố này cũng đã khiến giá thép thời gian qua tăng mạnh.

Besides, the demand for real estate construction has rebounded, so agents have increased stockpiling goods for the business plan in 2021. Construction works are also urgently deployed, increasing imports. prevent further price increases may affect construction costs. These factors have also made steel prices increase sharply in recent times.

Lý giải về giá thép tăng, đại diện Hiệp hội Thép cho biết, nhìn chung trong thời gian qua, thị trường thép cuộn cán nóng HRC thế giới biến động rất mạnh khiến cho thị trường HRC trong nước khó khăn do các doanh nghiệp sản xuất thép dẹt như tôn mạ, ống thép… sử dụng HRC làm nguyên liệu sản xuất.

Explaining the increase in steel prices, a representative of the Steel Association said, in general, in the past time, the world HRC hot rolled coil market fluctuated very strongly, making the domestic HRC market difficult due to the production enterprises. flat steel such as galvanized sheet, steel pipe… using HRC as raw material for production.

Ở trong nước, giá các loại nguyên vật liệu sản xuất thép tiếp tục xu hướng tăng mạnh so với đầu năm trên thị trường toàn cầu và Việt Nam. Đúng như dự báo của Hiệp hội Thép, tháng 5 và thời gian tới, giá bán có thể sẽ tăng thêm để bù đắp giá nguyên liệu đầu vào tăng.

Domestically, prices of raw materials for steel production continued their strong upward trend compared to the beginning of the year in the global and Vietnamese markets. As forecasted by the Steel Association, in May and next time, the selling price may increase further to offset the increase in input material prices.

Các chính sách nhập khẩu phế liệu của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến thị trường phế liệu toàn cầu năm 2021. Bởi đất nước này có nhu cầu nội địa lớn với nhiệm vụ kép phục hồi sau COVID-19 và mở đầu kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2021-2025.

China’s scrap import policies will affect the global scrap market in 2021. Because the country has great domestic demand with the dual task of recovering from COVID-19 and opening a development plan. economic 5 years 2021-2025.

Điều được nhiều doanh nghiệp quan tâm hiện nay là làm thế nào để kiểm soát và kìm lại đà tăng của giá thép. Về vấn đề này, phía Bộ Công Thương cho biết, sẽ tăng cường quản lý thị trường để ngăn chặn, xử lý kịp thời những hiện tượng đầu cơ tăng giá thép, gian lận thương mại làm thất thu ngân sách nhà nước và ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

What many businesses are interested in now is how to control and hold back the rise of steel prices. In this regard, the Ministry of Industry and Trade said that it will strengthen market management to prevent and promptly handle the phenomena of speculation to increase steel prices, trade fraud, causing loss of state budget revenue and affecting the state budget. to consumers.

Đồng thời, Bộ Công Thương đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ sớm ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các sản phẩm thép như tôn mạ kim loại và sơn phủ màu; chỉ đạo Bộ Tài chính có chính sách điều tiết thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thép có biến động lớn về giá…

At the same time, the Ministry of Industry and Trade proposed the Prime Minister to direct the Ministry of Science and Technology to soon issue national technical regulations on steel products such as metal-plated corrugated iron and color-coated steel; directing the Ministry of Finance to adopt policies to regulate import tax on a number of steel products with large fluctuations in price…

Ngoài ra, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục xây dựng các hàng rào kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và đảm bảo quyền lợi người tiêu dung; chủ động tiến hành triển khai các giải pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép phù hợp với các quy định thương mại và luật pháp quốc tế.

In addition, the Ministry of Industry and Trade will continue to build technical barriers and quality standards to create a healthy competitive environment and ensure the interests of consumers; proactively implement trade remedies for steel products in accordance with trade regulations and international laws.

“Theo dõi và xem xử lý kịp thời việc chống bán phá giá một số sản phẩm thép nhập khẩu vào thị trường Việt Nam cũng như đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá của các nước đối với mặt hàng thép xuất khẩu của Việt Nam nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho các doanh nghiệp sản xuất thép”, Bộ Công Thương cho biết./.

“Follow up and see the timely handling of anti-dumping of some steel products imported into Vietnam market as well as dealing with anti-dumping lawsuits of other countries against Vietnamese steel exports. South to minimize damage to steel manufacturing enterprises,” said the Ministry of Industry and Trade.

***Nội dung bài viết được tham khảo từ trang của : https://bnews.vn/

The content of the article is referenced from the page of: https://bnews.vn/

Share this post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *