#19 CÁCH ĐỌC BẢN VẼ CƠ KHÍ CỦA NHẬT (JIS) #HOW TO READ JAPANESE MECHANICAL DRAWING (JIS)

TIÊU CHUẨN JIS LÀ GÌ? WHAT IS JIS STANDARD? – Tiêu chuẩn JIS (Japanese Industrial Standards) là tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản, quy định rõ tiêu chuẩn được sử dụng cho các hoạt động công nghiệp tại Nhật Bản. Quá trình chuẩn hóa được điều phối bởi Uỷ ban Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản và xuất bản thông…
Read more

Share this post: