An Phuoc IP, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province, VietNam.
+84 251 352 8199
ad.uenotekkovietnam@gmail.com

#2 Nơi chúng tôi bắt đầu tại một đất nước mới- VIỆT NAM//Where we started in a new country- VIETNAM

CHUYÊN GIA CÔNG CẮT LASER, CHẤN THÉP TẤM

#2 Nơi chúng tôi bắt đầu tại một đất nước mới- VIỆT NAM//Where we started in a new country- VIETNAM

Giai đoạn thành lập công ty tại Việt Nam vô cùng khó khăn, có lẽ cũng giống như những công ty khác, nhưng sếp tổng hiện giờ- ông Yoichi Ueno vẫn không ngại thử thách.
Establishing a company in Vietnam is extremely difficult, perhaps like other companies, but the current boss – Mr. Yoichi Ueno is still not afraid to challenge.

Công ty Thành lập năm 2017, giai đoạn lúc đó vẫn còn đang nhập trang thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu và nhân sự đầu vào.
Company Established in 2017, at that time, it was still importing equipment, machines, materials and personnel. Despite many difficulties, all employees in the company are focused on trying.

Đến khi có khách hàng tiềm năng thì phải nói đến năm 2018- một năm đầy biến động về nhiều thứ vì lượng khách hàng phù hợp không nhiều, công việc chưa đi hẳn vào một guồng sản xuất. Dù nhiều khó khăn thì tất cả đội ngũ nhân viên trong công ty đều tập trung cố gắng.
Until there are potential customers, it must be 2018 – a year full of changes in many things because the number of suitable customers is not much, the work has not completely gone into a production process.

Lúc đó, do còn là Công ty mới, công nghệ mới nên sản phẩm lỗi hay quy trình chưa đồng nhất, việc doanh thu âm là mức thông thường xảy ra nhưng mọi người vẫn cảm thấy chưa đủ, cần phải nỗ lực hơn nữa.
 At that time, because it was still a new company, new technology, so the defective product or the process was not homogeneous, the recording was the normal level, but people still felt that it was not enough.

Đến nay, năm 2019 đã qua được một nửa cũng là lúc Ueno Tekko được 2 năm tuổi sau ngày thành lập. Nhiều thành quả đang dần gặt hái được, đặc biệt là về chất lượng con ngưỡi và kỹ thuật .
Until now, 2019 has passed by half and Ueno Tekko is 2 years old after its founding. Many achievements are gradually reaping, especially in the quality of children and technology.

Như lần đầu tiên ông Yoichi Ueno mong mỏi khi trao đổi với bất kỳ nhân viên nào trong buổi phỏng vấn rằng: “ Người Việt Nam qua Nhật làm thực tập sinh, học kỹ thuật từ Nhật nhưng khi về nước lại không mấy khi có được công việc để tận dụng những điều đã học. Điều đó phải nói là vô cùng lãng phí và đáng tiếc nếu chỉ có thể qua Nhật chỉ để đi làm kinh tế mà không thể tận dụng vốn kiến thức đó ngay ở trên đất nước Việt Nam.”
As the first time, Mr. Yoichi Ueno longed to talk to any staff in the interview that: “Vietnamese people come to Japan to be trainees, learn techniques from Japan but rarely return home. work to take advantage of what you’ve learned. It must be said that it is extremely wasteful and unfortunate to only be able to go to Japan to do business but cannot take advantage of that knowledge right here in Vietnam. ”

hay “ Có nhiều loại hình doanh nghiệp như lớn, vừa, nhỏ thì ở mình nếu ai cũng làm doanh nghiệp lớn thì sẽ mất cân đối. Mình là doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng nếu có thể đóng góp vào cho sự cân bằng kinh tế thì thật là tốt. Công ty không lớn nhưng chúng ta cũng có thể tạo ra những giá trị cho nền kinh tế.”
or “There are many types of businesses such as large, medium and small ones, if everyone is a big enterprise, it will be unbalanced. I am a small and medium enterprise but it is good to be able to contribute to the economic balance. The company is not large, but we can also create value for the economy. ”

hoặc là “ Chúng ta cần nỗ lực không ngừng để kỹ thuật luôn luôn là thứ mà chúng ta tự hào nhất. Mà để đạt được thứ kỹ thuật tuyệt kỹ thì không có cái gọi là thời gian cố định, cần phải học hỏi không ngừng, đến khi nhắm mắt xuôi tay.”
or “We need constant efforts so that technology is always what we are most proud of. There are no so-called fixed times, but it requires constant learning until the eyes are closed. ”

Ueno Tekko mong đợi một năm 2019 nhiệt huyết, năng động hơn cùng những năm tiếp theo mang nhiều giá trị tuyệt vời hơn nữa.
Ueno Tekko looks forward to a more enthusiastic, dynamic 2019 and the following years bringing even more great value.

Quý khách hàng thân mến, chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ các bạn có được sản phẩm như mong đợi.
Dear customers, we are always here to assist you in obtaining the product as expected.

D.T.L.L
General Department.
Share this post:

One Response

  1. sbo says:

    Yes! Finally someone writes about sbobet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *